جهت مشاهده كارنامه به صفحه شخصي خود مراجعه نماييد.

 

 

 

 

"بودجه بندي آزمون هاي قلم چي 94-93 دبيرستان عترت"

 

  

 

 

 

 

                                                                   

دبيرستان غيردولتي دخترانه عترت

دبيرستان غيردولتي دخترانه عترت

 

           


 

  آدرس :فلكه دوم صادقيه-ضلع شمالي پارك استقلال-دبيرستان ومركز پيش دانشگاهي عترت

تلفن:         44065342-44071379

 E-mail :  dabirestan.etrat@yahoo.com

 

  دبيرستان غيردولتي دخترانه عترتدبيرستان غيردولتي دخترانه عترتدبيرستان غيردولتي دخترانه عترتدبيرستان غيردولتي دخترانه عترتدبيرستان غيردولتي دخترانه عترت

 دبيرستان غيردولتي دخترانه عترت

 

 

 

آدرس : فلكه دوم صادقيه-ضلع شمالي پارك استقلال-دبيرستان و مركز پيش دانشگاهي عترت
تلفن : 44065342-44071379
دورنگار : 44046835
آدرس : فلکه دوم صادقیه-ضلع شمالی پارک استقلال-دبیرستان و مرکز پیش دانشگاهی عترت
تلفن : 44065342-44071379
دورنگار : 44046835