دبيرستان غيردولتي دخترانه عترت

دبيرستان غيردولتي دخترانه عترت

 

           


 

  آدرس :فلكه دوم صادقيه-ضلع شمالي پارك استقلال-دبيرستان ومركز پيش دانشگاهي عترت

تلفن:         44065342-44071379

 E-mail :  dabirestan.etrat@yahoo.com

 

  دبيرستان غيردولتي دخترانه عترتدبيرستان غيردولتي دخترانه عترتدبيرستان غيردولتي دخترانه عترتدبيرستان غيردولتي دخترانه عترتدبيرستان غيردولتي دخترانه عترت

 دبيرستان غيردولتي دخترانه عترت